Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej
www.enjoyfitness.pl

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (t.zw. RODO) jest Enjoy. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Eliza Korzeniowska z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 75  NIP 5342120098 REGON 145903362.
2. Administrator pozyskuje dane o Uczestnikach zajęć poprzez ich dobrowolne wprowadzenie w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.enjoyfitness.pl oraz poprzez mailowe, telefoniczne lub osobiste zapisy w siedzibie firmy.
3. Zebrane dane wykorzystywane są w celu dokonania zapisu na zajęcia lub odwołania zajęć. Brak zgody skutkuje niemożnością dokonania takiego zapisu.
4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym np. w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, obsługi serwisu do zapisów internetowych, obsługi kart partnerskich czy w zakresie wysyłania informacji handlowych pochodzących od administratora (dotyczy klientów, którzy wyrazili na nie zgodę). Poza tymi celami dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Informacje wprowadzone przez użytkowników dotyczą danych takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe w postaci adresu mailowego i numeru telefonu oraz dane dotyczące historii zakupów takie jak np. informacje o płatności, dostęp do karnetów.
6. Ze względu na ograniczenia liczebności osób na zajęciach związane z występowaniem stanu epidemii Administrator może prosić uczestników o podanie danych wrażliwych w postaci informacji o zaszczepieniu się przeciwko Covid-19 w celu ustalenia limitu osób na treningu. Podane dane są potrzebne do kontroli ilości osób mogących uczestniczyć w zajęciach i nie są obowiązkowe. Wgląd do nich ma tylko administrator i osoby przez niego wyznaczone do obsługi zapisów oraz właściciel systemu zapisów. Dane nie są udostępnianie osobom trzecim.
7. Administrator dokłada wszelkich starań by zgromadzone dane nie dostały się w ręce osób do tego nieupoważnionych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego konta. Może również wystosować prośbę o usunięcie konta do Administratora.
9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Enjoy. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Eliza Korzeniowska. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, polityki cookies oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. Podejmując kontakt z Enjoy. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Eliza Korzeniowska osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z kontaktem zwrotnym.
12. Jeśli użytkownik nie zgadza się z powyższą polityką prywatności jest zobowiązany do opuszczenia witryny i/lub usunięcia swojego konta.
13. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt mailowy na adres enjoy@enjoyfitness.pl.

Informacje o sposobie przetwarzania danych przez partnerów Administratora znajdują się pod linkami:

System zapisów internetowych https://fitssey.com/pl/legal/privacy-policy

Strona internetowa https://www.drupal.org/privacy

Karty partnerskie https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci i https://www.vanitystyle.pl/prywatnosc