Funkcjonowanie Klubu po 26.10

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020, zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 informujemy, że jako Klub Fitness (przeważająca działalność w PKD 9313Z) mamy możliwość prowadzenia zajęć sportowych. Zgodnie z definicją ze strony Ministerstwa Sportu: „zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem, zorganizowane zajęcia oraz zajęcia prowadzone w ramach zajęć szkolnych i akademickich na basenach, siłowniach i w klubach fitness – mogą się odbywać”*
Odnosząc się do definicji sportu z ustawy o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo w doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, a także współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.
Zgodnie z ustępem paragrafem 6, ustęp 14 Rozporządzenia z dn. 16 października 2020:

„ (…) organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (...):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami

Informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzone w Enjoy’u spełniają powyższe zasady.
Ponadto wszystkie nasze zajęcia są zorganizowane, gdyż odbywają się wg określonego harmonogramu regulującego godzinę rozpoczęcia i czas trwania zajęć, nad zajęciami czuwa instruktor bądź trener i uczestniczą w nich osoby wpisane na listę.
Informujemy również, że zajęcia sportowe organizowane w naszym obiekcie są objęte limitem 250 uczestników, który oczywiście spełniamy.

Oto zebrane najważniejsze zasady higieniczne:
- Zajęcia odbywająsięwg harmonogramu, któy przewiduje min 15 minut przerwy między zajęciami. Do Klubu przychodzimy kilka minut przed zajęciami – nie ma możliwości wcześniejszego wejścia ze względu na uniknięcie mieszania się grup.
- Osoby oczekujące przed Klubem są zobowiązane do utrzymania min 1,5 m odstępu od siebie.
- Po wejściu do Klubu obowiązkowo dezynfekujemy ręce – tak samo po wyjściu z Klubu.
- Po Klubie poruszamy się w maseczkach (lub przyłbicach) zachowując należyty odstęp. Na czas ćwiczeń zdejmujemy maseczki.
- Do Klubu mogą wejść tylko osoby zdrowe, nie wykazujące objawów podobnych do przeziębienia, nie objęte kwarantanną, nie mające kontaktu z osobami chorymi bądź przebywającymi aktualnie na kwarantannie, nie mieszkające z domownikami wykazującymi objawy przeziębienia. Pamiętamy o tym dla naszego wspólnego dobra.

 


*https://www.gov.pl/web/sport/silownie-kluby-i-centra-fitness-baseny-aqua...