Zajęcia sportowe

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sportu kluby fitness mogą nadal prowadzić swoją działalność w  zakresie zajęć sportowych. Definicja zajęć sportowych podanych przez Ministerstwo Sportu jest następująca: "Zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej"*
Zajęcia są zorganizowane gdy określona jest godzina rozpoczęcia, sporządza się listę uczestników, zajęcia są prowadzone przez trenera bądź instruktora. Informujemy, że prowadzone przez nas zajęcia spełniają te wymogi. Dodatkowo informujemy o 15-to minutowej przerwie sanitarnej pomiędzy poszczególnymi zajęciami przeznaczonej na dezynfekcję.

https://www.gov.pl/web/sport/silownie-kluby-i-centra-fitness-baseny-aqua...