REGULAMIN W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

 1. Regulamin jest uzupełnieniem do regulaminu Klubu Enjoy Fitness i określa zasady obowiązujące w klubie w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie obu regulaminów.

 2. W Klubie mogą przebywać wyłącznie osoby które nie wykazują objawów podobnych do przeziębienia w postaci podwyższonej temperatury, kaszlu czy innych niepokojących objawów.

 3. Po wejściu do Klubu należy zdezynfekować ręce udostępnionym w tym celu płynem do dezynfekcji.

 4. Na zajęcia można przyjść przebranym (tą opcję rekomendujemy) – należy bezwarunkowo zmienić obuwie na czyste, jest również możliwość skorzystania z szatni. Szafki i kluczyki są dezynfekowane przez pracowników. W szatni naraz mogą przebywać 2 osoby – dlatego do Klubu przychodzimy chwilkę przed zajęciami i od razu po przebraniu się udajemy się na salę. Okrycia wierzchnie zostawiamy w szafkach.

 5. W klubie należy zachowywać dwumetrową odległość od innych osób. Na sali będą zaznaczone strefy do ćwiczeń, których należy przestrzegać. Maksymalna liczba uczestników na zajęciach fitness to 7 osób.

 6. Maksymalna liczba uczestników na zajęciach Pole Dance to 3 osoby. Rekomendujemy ćwiczenie w adidasach lub skarpetkach antypoślizgowych. Zaleca się korzystanie z własnej magnezji – płynną magnezję klubową dozuje wyłącznie prowadzący zajęcia, nie ma możliwości pożyczania sobie magnezji między uczestnikami.

 7. Po klubie poruszamy się w miarę możliwości unikając dotykania niepotrzebnych powierzchni w rodzaju ścian, luster, klamek (niektóre drzwi będą otwarte na stałe). W trakcie ćwiczeń unikamy kontaktu rąk z twarzą.

 8. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką po czym niezwłocznie wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 9. Sprzęt w Klubie jest regularnie dezynfekowany – dodatkowo zawsze jest możliwość jego ponownego zdezynfekowania przez klienta.

 10. Preparaty do dezynfekcji znajdują się:

  1. przy wejściu

  2. w toalecie

  3. na sali fitness

 11. Po ćwiczeniach bezwzględnie myjemy lub dezynfekujemy ręce. Zalecenie sposobu mycia rąk znajduje się przy umywalce.

 12. Ze względu na konieczność swobodnego dostępu do łazienki kabina prysznicowa zostaje wyłączona z użycia.

  1. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 13. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na wszystkie zajęcia w Klubie obowiązują zapisy – konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu do siebie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu organizacji zajęć przez pracowników Enjoy Fitness. Zapisy przyjmujemy telefonicznie, sms-em, a dla stałych klientów messengerem. W przypadku kart partnerskich obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł.

 14. Nieobecności zgłaszamy tą samą drogą co zapisy - w przypadku zajęć wieczornych do godz. 10.00 tego samego dnia (w przypadku zajęć porannych do godziny 14.00 dnia poprzedniego). Niezgłoszone nieobecności skutkują przepadnięciem zajęć w przypadku osób z karnetem, zaś w przypadku osób z kartą partnerską – utratą połowy kaucji. Szczegółowo regulują to punkty 29 i 31 podstawowego regulaminu Klubowego. Odrabianie zajęć jest możliwe w miarę dostępności miejsc.

 15. Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) zaleca się rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych lub o zajęciach indywidualnych czy treningach on-line, albo zaniechaniu korzystania z zajęć fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

 16. Niniejszy regulamin w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej może ulegać zmianom.


   

Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od 17.06.2020r.